På Lina Herrgård finns flerhundraåriga timmerbyggnader, också avbildade i Södertälje stads historia, och ett stort gammalt parkområde. Den bördiga marken är delvis gammal sjöbotten. Trädbeståndet består framför allt av höga alar, ask, alm, lönn och lind men också av några mäktiga bokar, kastanj och ek. Ett par lärkträd och en hög gran finns men i övrigt lyser barrträden med sin frånvaro. Det imponerande rododendronbuskaget 3,5 meter högt, trivs under bokarna. Vid bryggan på stranden ser man över vattenytan fram till farleden och andra sidan vid Ragnhildsborg. Genom fastigheten flyter också Lina-bäcken, som rinner upp vid Malmsjön och mynnar ut i kanalen/Mälarviken.

Sommar Vinter